Wat zijn wij?

Wij zijn een Close harmony koor. Wikipedia zegt daarover:

“Close harmony kan omschreven worden als een meerstemmige zangstijl waarbij de verschillende stemmen en tonen elkaar dicht volgen (met of zonder instrumentale begeleiding). Daardoor ontstaat binnen het akkoord veel wrijving en dat geeft deze muziek een verbazende rijkdom aan klank en kleuren die je nergens anders in de koormuziek tegenkomt. Het zingen van deze vorm van muziek is een uitdaging door de grote verantwoordelijkheid die elke stem heeft binnen het lied en binnen de groep. Het is hierbij belangrijk dat naast de nodige zangtechniek (en -theorie) veel aandacht wordt besteed aan het zingen van lastige toonafstanden, het luisteren naar samenklanken en deze zuiver te zingen alsmede het goed neerzetten van een stuk met elkaar. Dit is een van de moeilijkste vormen van zingen met een groep. Zingen in close-harmony-stijl kan zowel met als zonder – dus a capella – instrumentale begeleiding.”

Onze huidige dirigent Han Louis Meijer arrangeert veel van de muziek die we zingen zelf. Hij is een meester in het instuderen van de inderdaad soms lastige, maar mooie(!), muziek. Onder zijn leiding zijn we in de afgelopen jaren als koor gegroeid. Tijdens de repetities wordt dus serieus gewerkt maar ook het sociale aspect tijdens de pauze en de ‘borrel’ die we na de repetities drinken vinden we belangrijk.

Repetities: wij repeteren volgens een vast schema (minimaal 3 keer per maand). De repetities zijn op maandagavond van 20:15 – 22:15 uur in de Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7 in Maarssen (verlengde van de Schippersgracht, langs/achter kasteel Bolestein)

Doel: Upstairs heeft een eenvoudig en duidelijk huishoudelijk reglement waarbij het doel van het koor is omschreven als: „…de leden gelegenheid te geven op ontspannen wijze bezig te zijn met zingen en musiceren”.

Bestuur/Repertoire-commissie: het bestuur van Upstairs wordt al jaar en dag gevormd vanuit de leden. Zij verdelen onderling de benodigde functies. De repertoire-commissie bestaat uit twee leden die samen met de dirigent de muziekstukken uitzoeken. Daarbij kunnen leden voorstellen doen. Het streven bij de repertoirekeuze is een verhouding van 50% Christelijke liederen/Gospel en 50% niet Christelijke muziek. Binnen Upstairs worden zaken al jaren  ‘in harmony’ met elkaar geregeld.

Optredens: We treden niet heel regelmatig op. Eens per ongeveer anderhalf jaar proberen we een vrij professioneel georganiseerd concert neer te zetten. Een concertcommissie vanuit de leden begeleidt dit dan. Vrijwel elk jaar hebben we ook een kerstoptreden (jarenlang zongen we in ‘Vreeswijk bij kaarslicht’, de laatste jaren treden we op tijdens eenzelfde soort evenement in Maarssen). Door het jaar heen hebben we dan verder nog een paar medewerkingen.